Privacyverklaring Kinderpraktijk LEF

Kinderpraktijk Lef vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@kinderpraktijklef.nl

 

Artikel 1  Wie ben ik?

 

Kinderpraktijk Lef is een eenmanszaak, gevestigd te (5925 NB) Venlo aan de Boekenderstraat 213. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70453195. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2  Welke gegevens gebruik ik?

 

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

 

Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens 5 jaar.

 

In jouw dossier leg ik daarnaast de gegevens die naar voren zijn gekomen uit het intake formulier en onze sessies vast. Dit doe ik om jou een juist traject te kunnen bieden. Ik verwerk hiervoor gezondheidsgegevens zoals medicijngebruik en de problematiek. Daarnaast verwerk ik gegevens over de gezinssamenstelling, waaronder namen, nationaliteit en geboortedatum van ouders en tot slot verwerk ik gegevens met betrekking tot de school en het gedrag van het kind. Ik bewaar deze gegevens, samen met verslaglegging van de sessies, tot 7 jaar.

 

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, naam van het kind, factuuradres, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren.

 

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, de naam van het kind, e-mail, telefoonnummer, adresgegevens en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten toevoegen in het klantenbestand en tot 5 jaar na afhandeling bewaren.

 

 

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

 

Deze analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

 

Wanneer jij contact met mij op wil nemen via de website, vraag ik om jouw naam, e-mail en telefoonnummer. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik nadat jouw aanvraag is afgerond.

 

Tot slot verwerk ik jouw naam, gebruikersnaam en inhoud van je bericht wanneer jij een reactie op mijn artikelen achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zal ik bewaren todat jij jouw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder.

 

Artikel 3  Hoe verkrijg ik deze gegevens?

 

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of contactpersoon verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt.

 

Artikel 4  Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

 

1. Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Kinderpraktijk Lef om jouw gegevens in te zien.

2. Wijziging - Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.

3. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.

4. Gegevensoverdracht - Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5. Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

 

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@kinderpraktijklef.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

 

Artikel 5  Wie ontvangen jouw gegevens?

 

Kinderpraktijk Lef zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6  Slotbepalingen

 

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar info@kinderpraktijklef.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

 

lef

Meld je aan voor de nieuwsbrief

©2018 Design by AAF!  |  All Rights Reserved

Contact info

 

Tari Leurs
Venlo

 

T: 06-13 19 12 35

info@kinderpraktijklef.nl